Chế phẩm xử lý nước SURPRISED WATER 200Gr

Original price was: 25.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.

Công dụng:

Làm lắng các cặn, tạp chất lẫn trong nước giếng, nước kênh rạch, nước ao hồ, khử độc tố, khử phèn. Nước sau xử lý không biến đổi trong khoảng pH = 6,5 – 8,5

0972425722