Nước cứng, nước mềm là gì?

Nước cứng và nước mềm là hai thuật ngữ được sử dụng để mô tả chất lượng của nước cung cấp trong hệ thống cấp nước. Đây là sự khác biệt giữa chúng:

 1. Nước cứng:
  • Nước cứng chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là canxi và magiê. Những khoáng chất này có thể được hòa tan từ đất và đá trong quá trình nước chảy qua nguồn nước tự nhiên như suối, sông, và hồ.
  • Nước cứng có thể gây ra một số vấn đề, bao gồm tạo ra cặn bảo vệ trong các đường ống nước, làm cho xà phòng khó tạo bọt và có thể gây tắc nghẽn các thiết bị sử dụng nước như bình nước nóng.
  • Các đơn vị đo nước cứng thường được tính bằng parts per million (ppm) hoặc milligrams per liter (mg/L).
 2. Nước mềm:
  • Nước mềm chứa ít khoáng chất canxi và magiê hơn hoặc không chứa chúng. Nước mềm có thể là nước mưa hoặc nước được xử lý để loại bỏ khoáng chất.
  • Nước mềm thường tạo ra bọt xà phòng dễ dàng hơn, không tạo cặn bảo vệ trong đường ống nước, và không gây các vấn đề về tắc nghẽn các thiết bị sử dụng nước.
  • Các đơn vị đo nước mềm thường được tính bằng grains per gallon (gpg) hoặc milligrams per liter (mg/L).

Cách xử lý nước cứng thành nước mềm thường bao gồm sử dụng các hệ thống làm mềm nước, như hệ thống cation-exchange resin hoặc hệ thống làm mềm điện tử, để loại bỏ canxi và magiê. Sự lựa chọn giữa nước cứng và nước mềm có thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng nước và điều kiện cụ thể tại từng vùng.

0972425722