Hướng dẫn cài Windows và sử dụng dễ dàng


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php on line 263
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004401248{main}( ).../index.php:0
20.0006402752require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.9667105443768require_once( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.9743105577600include( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/index.php ).../template-loader.php:106
51.0999108111640get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/layout', $name = 'right-sidebar', $args = ??? ).../index.php:13
61.0999108112232locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', 1 => 'template-parts/posts/layout.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
71.0999108112568load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
81.1000108117888require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php ).../template.php:792
91.1007108118840get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/archive', $name = 'list', $args = ??? ).../layout-right-sidebar.php:16
101.1007108119424locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/archive-list.php', 1 => 'template-parts/posts/archive.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
111.1007108119728load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
121.1009108123648require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php ).../template.php:792
131.1016108124112do_shortcode( $content = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', $ignore_html = ??? ).../archive-list.php:12
141.1017108139680preg_replace_callback( $pattern = '/\\[(\\[?)(blog_posts)(?![\\w-])([^\\]\\/]*(?:\\/(?!\\])[^\\]\\/]*)*?)(?:(\\/)\\]|\\](?:([^\\[]*+(?:\\[(?!\\/\\2\\])[^\\[]*+)*+)\\[\\/\\2\\])?)(\\]?)/', $callback = 'do_shortcode_tag', $subject = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]' ).../shortcodes.php:273
151.1017108140584do_shortcode_tag( $m = [0 => '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', 1 => '', 2 => 'blog_posts', 3 => ' excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"', 4 => '', 5 => '', 6 => ''] ).../shortcodes.php:273
161.1017108142208shortcode_latest_from_blog( $atts = ['excerpt_length' => '100%', 'type' => 'row', 'image_width' => '40', 'depth' => '0', 'depth_hover' => '0', 'text_align' => 'left', 'style' => 'vertical', 'columns' => '1', 'ids' => '6911,4024,2262,2258,2255'], $content = '', $tag = 'blog_posts' ).../shortcodes.php:433
171.1078108235520flatsome_string_limit_words( $string = 'Cài đặt Windows là một trong kỹ năng không thể thiếu với người dùng máy tính, có thể cài Windows bằng USB hoặc trực tiếp từ ổ cứng. Nhưng không phải ai cũng biết cách cài windows từ ổ cứng mà không cần sử dụng USB nhưng hiệu quả tương tự như khi dùng USB: xóa hoàn', $word_limit = '100%' ).../blog_posts.php:261
Cài đặt Windows là một trong kỹ năng không thể thiếu với người dùng máy tính, có thể cài Windows bằng USB hoặc trực tiếp từ ổ cứng. Nhưng không phải ai cũng biết cách cài windows từ ổ cứng mà không cần sử dụng USB nhưng hiệu quả tương tự như khi dùng USB: xóa

Thế nào là nước sạch?


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php on line 263
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004401248{main}( ).../index.php:0
20.0006402752require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.9667105443768require_once( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.9743105577600include( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/index.php ).../template-loader.php:106
51.0999108111640get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/layout', $name = 'right-sidebar', $args = ??? ).../index.php:13
61.0999108112232locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', 1 => 'template-parts/posts/layout.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
71.0999108112568load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
81.1000108117888require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php ).../template.php:792
91.1007108118840get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/archive', $name = 'list', $args = ??? ).../layout-right-sidebar.php:16
101.1007108119424locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/archive-list.php', 1 => 'template-parts/posts/archive.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
111.1007108119728load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
121.1009108123648require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php ).../template.php:792
131.1016108124112do_shortcode( $content = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', $ignore_html = ??? ).../archive-list.php:12
141.1017108139680preg_replace_callback( $pattern = '/\\[(\\[?)(blog_posts)(?![\\w-])([^\\]\\/]*(?:\\/(?!\\])[^\\]\\/]*)*?)(?:(\\/)\\]|\\](?:([^\\[]*+(?:\\[(?!\\/\\2\\])[^\\[]*+)*+)\\[\\/\\2\\])?)(\\]?)/', $callback = 'do_shortcode_tag', $subject = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]' ).../shortcodes.php:273
151.1017108140584do_shortcode_tag( $m = [0 => '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', 1 => '', 2 => 'blog_posts', 3 => ' excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"', 4 => '', 5 => '', 6 => ''] ).../shortcodes.php:273
161.1017108142208shortcode_latest_from_blog( $atts = ['excerpt_length' => '100%', 'type' => 'row', 'image_width' => '40', 'depth' => '0', 'depth_hover' => '0', 'text_align' => 'left', 'style' => 'vertical', 'columns' => '1', 'ids' => '6911,4024,2262,2258,2255'], $content = '', $tag = 'blog_posts' ).../shortcodes.php:433
171.1104108242560flatsome_string_limit_words( $string = 'Nước sạch là nước không chứa các hạt bẩn, vi khuẩn, chất hóa học có thể gây hại cho sức khỏe con người. Nước sạch đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn môi trường để có thể được sử dụng cho các mục đích như uống, nấu ăn, tắm rửa, vệ sinh cá nhân và hoạt động công nghiệp.', $word_limit = '100%' ).../blog_posts.php:261
Nước sạch là nước không chứa các hạt bẩn, vi khuẩn, chất hóa học có thể gây hại cho sức khỏe con người. Nước sạch đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn môi trường để có thể được sử dụng cho các mục đích như uống, nấu ăn, tắm rửa, vệ sinh cá nhân và hoạt động công

Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php on line 263
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004401248{main}( ).../index.php:0
20.0006402752require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.9667105443768require_once( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.9743105577600include( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/index.php ).../template-loader.php:106
51.0999108111640get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/layout', $name = 'right-sidebar', $args = ??? ).../index.php:13
61.0999108112232locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', 1 => 'template-parts/posts/layout.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
71.0999108112568load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
81.1000108117888require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php ).../template.php:792
91.1007108118840get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/archive', $name = 'list', $args = ??? ).../layout-right-sidebar.php:16
101.1007108119424locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/archive-list.php', 1 => 'template-parts/posts/archive.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
111.1007108119728load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
121.1009108123648require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php ).../template.php:792
131.1016108124112do_shortcode( $content = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', $ignore_html = ??? ).../archive-list.php:12
141.1017108139680preg_replace_callback( $pattern = '/\\[(\\[?)(blog_posts)(?![\\w-])([^\\]\\/]*(?:\\/(?!\\])[^\\]\\/]*)*?)(?:(\\/)\\]|\\](?:([^\\[]*+(?:\\[(?!\\/\\2\\])[^\\[]*+)*+)\\[\\/\\2\\])?)(\\]?)/', $callback = 'do_shortcode_tag', $subject = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]' ).../shortcodes.php:273
151.1017108140584do_shortcode_tag( $m = [0 => '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', 1 => '', 2 => 'blog_posts', 3 => ' excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"', 4 => '', 5 => '', 6 => ''] ).../shortcodes.php:273
161.1017108142208shortcode_latest_from_blog( $atts = ['excerpt_length' => '100%', 'type' => 'row', 'image_width' => '40', 'depth' => '0', 'depth_hover' => '0', 'text_align' => 'left', 'style' => 'vertical', 'columns' => '1', 'ids' => '6911,4024,2262,2258,2255'], $content = '', $tag = 'blog_posts' ).../shortcodes.php:433
171.1126108264624flatsome_string_limit_words( $string = 'Để đảm bảo hơn 62 triệu người dân nông thôn có quyền tiếp cận các dịch vụ cấp nước và vệ sinh được quản lý an toàn, Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 với Tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.', $word_limit = '100%' ).../blog_posts.php:261
Để đảm bảo hơn 62 triệu người dân nông thôn có quyền tiếp cận các dịch vụ cấp nước và vệ sinh được quản lý an toàn, Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 với Tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt

Lý giải nguồn nước sạch ở Khu đô thị Thanh Hà bị mất nhiều ngày liền


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php on line 263
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004401248{main}( ).../index.php:0
20.0006402752require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.9667105443768require_once( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.9743105577600include( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/index.php ).../template-loader.php:106
51.0999108111640get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/layout', $name = 'right-sidebar', $args = ??? ).../index.php:13
61.0999108112232locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', 1 => 'template-parts/posts/layout.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
71.0999108112568load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
81.1000108117888require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php ).../template.php:792
91.1007108118840get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/archive', $name = 'list', $args = ??? ).../layout-right-sidebar.php:16
101.1007108119424locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/archive-list.php', 1 => 'template-parts/posts/archive.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
111.1007108119728load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
121.1009108123648require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php ).../template.php:792
131.1016108124112do_shortcode( $content = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', $ignore_html = ??? ).../archive-list.php:12
141.1017108139680preg_replace_callback( $pattern = '/\\[(\\[?)(blog_posts)(?![\\w-])([^\\]\\/]*(?:\\/(?!\\])[^\\]\\/]*)*?)(?:(\\/)\\]|\\](?:([^\\[]*+(?:\\[(?!\\/\\2\\])[^\\[]*+)*+)\\[\\/\\2\\])?)(\\]?)/', $callback = 'do_shortcode_tag', $subject = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]' ).../shortcodes.php:273
151.1017108140584do_shortcode_tag( $m = [0 => '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', 1 => '', 2 => 'blog_posts', 3 => ' excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"', 4 => '', 5 => '', 6 => ''] ).../shortcodes.php:273
161.1017108142208shortcode_latest_from_blog( $atts = ['excerpt_length' => '100%', 'type' => 'row', 'image_width' => '40', 'depth' => '0', 'depth_hover' => '0', 'text_align' => 'left', 'style' => 'vertical', 'columns' => '1', 'ids' => '6911,4024,2262,2258,2255'], $content = '', $tag = 'blog_posts' ).../shortcodes.php:433
171.1148108286688flatsome_string_limit_words( $string = 'Những ngày qua, hàng nghìn người dân sống tại chung cư Khu đô thị Thanh Hà phải đảo lộn cuộc sống vì mất nước sinh hoạt trong nhiều ngày.', $word_limit = '100%' ).../blog_posts.php:261
Những ngày qua, hàng nghìn người dân sống tại chung cư Khu đô thị Thanh Hà phải đảo lộn cuộc sống vì mất nước sinh hoạt trong nhiều

Phèn chua là gì, Ưu điểm khi sử dụng chế phẩm SURPRISED WATER thay cho phèn chua


( ! ) Warning: A non-numeric value encountered in /home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-shortcode.php on line 263
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004401248{main}( ).../index.php:0
20.0006402752require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.9667105443768require_once( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.9743105577600include( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/index.php ).../template-loader.php:106
51.0999108111640get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/layout', $name = 'right-sidebar', $args = ??? ).../index.php:13
61.0999108112232locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', 1 => 'template-parts/posts/layout.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
71.0999108112568load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
81.1000108117888require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php ).../template.php:792
91.1007108118840get_template_part( $slug = 'template-parts/posts/archive', $name = 'list', $args = ??? ).../layout-right-sidebar.php:16
101.1007108119424locate_template( $template_names = [0 => 'template-parts/posts/archive-list.php', 1 => 'template-parts/posts/archive.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ).../general-template.php:206
111.1007108119728load_template( $_template_file = '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php', $load_once = FALSE, $args = [] ).../template.php:725
121.1009108123648require( '/home/usgqgmzk/surprisedwater.com/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php ).../template.php:792
131.1016108124112do_shortcode( $content = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', $ignore_html = ??? ).../archive-list.php:12
141.1017108139680preg_replace_callback( $pattern = '/\\[(\\[?)(blog_posts)(?![\\w-])([^\\]\\/]*(?:\\/(?!\\])[^\\]\\/]*)*?)(?:(\\/)\\]|\\](?:([^\\[]*+(?:\\[(?!\\/\\2\\])[^\\[]*+)*+)\\[\\/\\2\\])?)(\\]?)/', $callback = 'do_shortcode_tag', $subject = '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]' ).../shortcodes.php:273
151.1017108140584do_shortcode_tag( $m = [0 => '[blog_posts excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"]', 1 => '', 2 => 'blog_posts', 3 => ' excerpt_length="100%" type="row" image_width="40" depth="0" depth_hover="0" text_align="left" style="vertical" columns="1" ids="6911,4024,2262,2258,2255"', 4 => '', 5 => '', 6 => ''] ).../shortcodes.php:273
161.1017108142208shortcode_latest_from_blog( $atts = ['excerpt_length' => '100%', 'type' => 'row', 'image_width' => '40', 'depth' => '0', 'depth_hover' => '0', 'text_align' => 'left', 'style' => 'vertical', 'columns' => '1', 'ids' => '6911,4024,2262,2258,2255'], $content = '', $tag = 'blog_posts' ).../shortcodes.php:433
171.1168108308968flatsome_string_limit_words( $string = 'Phèn chua (sodium bisulfite) không phải là một chất lọc nước chính thống, nhưng nó có thể được sử dụng trong một số trường hợp để xử lý nước và loại bỏ các hạt bẩn hoặc vi khuẩn trong môi trường cụ thể', $word_limit = '100%' ).../blog_posts.php:261
Phèn chua (sodium bisulfite) không phải là một chất lọc nước chính thống, nhưng nó có thể được sử dụng trong một số trường hợp để xử lý nước và loại bỏ các hạt bẩn hoặc vi khuẩn trong môi trường cụ

0972425722